Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

Els Tractats de LLiure Comerç entren en campanya electoral del 21D

Els tractats de lliure comerç entren en campanya electoral. Excepte PP i C’s, totes les candidatures responen a les preguntes de la campanya Catalunya No al TTIP.

La CAMPANYA CATALUNYA NO AL TTIP, CETA, TISA, agraeix a les candidatures Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Catalunya en Comú – Podem, Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent la seva participació i les respostes al qüestionari que des de la Campanya els vam enviar. Lamentem que el PP i Ciudadanos, no hagin tingut temps – C’s –  ni voluntat política, per respondre quatre preguntes a una plataforma que  aplega més de 200 organitzacions, col·lectius i activistes del país.
Des de la Campanya hem volgut oferir a les candidatures un espai per parlar i exposar les seves propostes, de forma transparent i amb voluntat de continuar el diàleg.  En una campanya electoral on es complicat arribar a l’opinió pública amb qüestions programàtiques que s’escapen dels debats mediàtics, és responsabilitat dels moviments socials i organitzacions sindicals interpel·lar  a les organitzacions polítiques que es presenten.
A continuació publiquem aquestes respostes, per l’ordre estricte de la seva representació parlamentaria.

1.    Quina posició té el seu partit/candidatura sobre el TISA?

Junts per Catalunya:
Aquests tractats fa temps que s’estan debatent amb una certa opacitat, difícils de superar si no esdevenim un estat independent. Necessitem obrir un debat ampli i plural sobre les seves implicacions, en la línia del que va disposar la recent Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya. La nostra és una candidatura que defensa la multilateralitat i el lliure comerç, i per tant a priori defensa l’existència de tractats internacionals, però alhora es necessita transparència en els seus plantejaments.
Esquerra Republicana de Catalunya:
ERC va donar suport a la proposta de resolució del Parlament de Catalunya manifestant així, la seva oposició a la signatura dels tractats com el TTIP, CETA o TISA, sempre que no garanteixin la sobirania i les competències de les institucions nacionals electes o la preservació dels drets laborals.
Partit dels Socialistes de Catalunya:
Les negociacions de l’Acord sobre el Comerç i els Serveis (TISA) estan suspeses des de desembre del 2016. El comerç de serveis és vital per a l’economia de la UE i creiem que és necessari reformar les regles internacionals que estan totalment desactualitzades. El TISA pot ajudar a tancar llacunes que actualment s’aprofiten per a cometre abusos contra els treballadors i els consumidors, sempre que garanteixi la protecció de les nostres normes laborals, socials i mediambientals, l’exempció dels serveis públics de l’acord i el ple respecte del dret a regular de les autoritats en defensa de l’interès públic, tal com recull la resolució del Parlament Europeu de 3 de febrer de 2016.
Catalunya en Comú – Podem:
Ens oposem frontalment a l’acord multilateral TISA. Aquest acord que pretén una liberalització al màxim en el àmbit dels serveis, representa un atac neoliberal que atempta directament contra els drets de la ciutadania europea i també a la capacitat dels estats membre de poder regular i defensar els seus serveis públics. Un dels punts més problemàtics és que impediria que un servei que en algun punt hagués estat privatitzat, exemple l’aigua, pogués tornar sota control públic.
Candidatures d’Unitat Popular-Crida Constituent
La nostra organització rebutja aquest tractat neoliberal perquè retalla la sobirania dels pobles per entregar-la al poder de les corporacions. Aquest tractat entra dins la lògica del capital financer que privatitza serveis, dificulta la regulació dels estats per garantir la protecció de la ciutadania, afavoreix una re-regulació en benefici del poder corporatiu.  Aquest tractat de lliure comerç i inversions representa la concreció del model imperial transatlàntic que pretén enfrontar les classes treballadores dels diferents blocs econòmics dominants del món i constitueix un atac a la democràcia i la sobirania dels pobles a causa de l’obertura dels serveis públics a la inversió privada.

2.    Quina posició té el seu partit/candidatura sobre els tribunals privats  d’arbitratge i sobre la proposta de la Comissió Europea de crear una Multilateral Investment Court (MIC)?

Junts per Catalunya
Tots els mecanismes d’arbitratge són benvinguts, però el que cal és garantir que siguin representatius i, sobretot, que tinguin veu els estats membres i tots els actors, especialment els més vulnerables, en el seu debat, aprovació, implementació i seguiment.
Esquerra Republicana de Catalunya
ERC ha manifestat el seu suport a que s’excloguin els mecanismes especials d’arbitratge de disputes d’empreses a Estats, així com la institucionalització de la intervenció de les empreses transnacionals en els processos polítics de regulació del comerç i la inversió.
Partit dels Socialistes de Catalunya
Ens oposem frontalment als sistemes d’arbitratge privats per a la resolució de litigis entre inversors i Estats, presents en l’actualitat en més de 3.300 acords bilaterals al món, uns 1.400 d’ells a la UE. Per això, el Grup socialista al Parlament Europeu ha iniciat i liderat la defensa de la creació d’un Tribunal Multilateral d’Inversions (MIC) públic i transparent, que compti amb totes les garanties processals i estigui format per jutges permanents, independents i sotmesos a un estricte codi ètic de conducta i incompatibilitats, com a solució per acabar definitivament i a tot el món amb tots els sistemes d’arbitratge privats existents.
Catalunya en Comú – Podem
Estem en contra d’aquest tipus d’arbitratge ja que respon a una lògica de privatització de la justícia. Aquests tribunals afavoreixen els interessos de les multinacionals enfront els estats. El MIC pretenia ser un rentat de cara però continua validant que les multinacionals eludeixin tenir que respondre davant de possibles parts afectades com ciutadans, sindicats… i  per contra,  permet que les empreses siguin les úniques amb capacitat per demanar reclamin compensacions milionàries als Estats.
Candidatures d’Unitat Popular-Crida Constituent
Aquesta proposta de Tribunal ve a reemplaçar el Tribunal Bilateral, però per nosaltres això no resol la problemàtica.
Un dels problemes d’aquests tribunals és la falta d’escrutini i transparència. En aquests tribunals l’abús de poder corporatiu, la força estructural de les grans corporacions, transforma la suposada funció coercitiva en un simple mode de gestió basat en la negociació-mediació. Al mateix temps, aquests tribunals esmorteixen les crítiques al capitalisme en el seu conjunt reforçant així el poder corporatiu. El problema són els tractats neoliberals, el poder de les corporacions i les relacions social capitalistes.

3.    El seu grup parlamentari impulsarà durant el primer trimestre de la present legislatura una Comissió parlamentària (punt 3 de la Resolució aprovada al Ple del 6 d’octubre de 2016)  per tal d’estudiar i debatre amb la participació dels Ajuntaments, agents socials i econòmics i la societat civil organitzada sobre els efectes dels Tractats de Lliure Comerç i Inversions?

Junts per Catalunya:
Si, la Resolució aprovada és inequívoca. És necessari difondre i debatre les implicacions dels tractats. Moltes vegades es valoren les bondats o no bondats dels tractats amb molt poca informació o de vegades fins i tot amb informació esbiaixada. Cal tenir tota la informació i valorar-ho en la seva globalitat. Els tractats internacionals poden ser globalment bons, però a un nivell concret i individualitzat poden ser més o menys beneficiosos. Per tant, és bo posar sobre la taula i debatre amb transparència les implicacions que té qualsevol tractat, tant a nivell global com individual per als diferents sectors implicats.
Esquerra Republicana de Catalunya:
Davant l’excepcionalitat de la convocatòria electoral del 21-D és prudent no establir fites a tan curt termini. Nogensmenys, ERC donarà suport, com ja ho va fer, a avaluar els impactes dels tractats comercials amb els agents econòmics i socials, ajuntaments i societat civil organitzada.
Partit dels Socialistes de Catalunya:
Ens refermem en el vot emès al seu dia en les respectives resolucions esmentades i la necessitat de donar compliment al que s’aprova al Ple del Parlament. Caldrà constituir la comissió parlamentària per a l’estudi i el debat dels efectes dels Tractats de Lliure Comerç, amb participació dels ajuntaments, agents socials i econòmics i societat civil organitzada, dins del termini previst, tenint en compte també els efectes en el calendari de la constitució de la nova legislatura.
Catalunya en Comú –  Podem:
Sí, creiem essencial que tant la societat civil com els diferents agents socials i econòmics del país siguin partícips i prenguin part en el debat sobre els efectes d’aquests Tractats de Lliure Comerç i Inversions. Aquests tenen un efecte directe sobre els drets socials, laborals i ambientals del conjunt de la ciutadania i per tant, és aquesta qui ha de tenir veu per decidir.
Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent:
Des de la CUP-CC no tenim cap problema en la creació d’una comissió d’estudi, però aquestes no són vinculants. Nosaltres creiem que hem de trobar els mecanismes vinculants i coercitius des del parlament i la Generalitat que dificultin la permanència sistèmica del capitalisme.

4.    La “Proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior” aprovada per unanimitat el 25 de juliol de 2016 instava “al Govern de Catalunya a iniciar en el termini de 8 mesos els treballs per crear i desplegar un centre d’estudi i d’avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a l’exterior”. Penseu que, dins de les competències de la Generalitat, aquest centre ha de tenir instruments efectius i vinculants per al compliment dels DDHH que vagin més enllà de la voluntarietat?

Junts per Catalunya:
Apostem per una sensibilització cap al Codi ètic d’actuació internacional que s’està elaborant, amb una adhesió a aquest Codi ètic per part de les empreses. La nostra proposta és que totes les empreses que treballen amb les oficines exteriors es comprometin respecte d’aquest Codi, donada la dificultat de capacitat punitiva a altres països. Per tant, apostem per incentivar adhesions al Codi ètic i una actuació de “control per demanda”.
Esquerra Republicana de Catalunya:
ERC és garant de la defensa del compliment dels DDHH i dona suport a mesures que vagin més enllà de la voluntarietat en el seu compliment dins del marc de la UE, com ha reclamat l’eurodiputat Josep-Maria Terricabras amb la revisió de l’acord global entre la UE i Mèxic.
Partit dels Socialistes de Catalunya:
Pel que fa a l’inici dels treballs, som partidaris de desplegar plenament aquest centre en la major brevetat possible i de què disposi d’instruments suficients per vetllar pel compliment de la legislació vigent en l’àmbit dels drets humans per part de les empreses catalanes amb inversions a l’exterior. Caldria comptar amb instruments per fer complir amb els DDHH i la legislació, dins l’àmbit de les competències de la Generalitat, i per això caldria estudiar els mecanismes a implementar des dels departaments en què s’estructuri el Govern de la Generalitat i des del propi centre. Ens refermem en la necessitat de la creació d’un instrument internacional, jurídicament vinculant, que garanteixi el compliment de les obligacions en matèria de drets humans per part de les empreses transnacionals i altres empreses, i en el nostre suport al grup de treball del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides que té el mandat d’elaborar aquest instrument.
Catalunya en Comú – Podem:
És absolutament necessari caminar per establir instruments vinculants  que garanteixin el compliment de les obligacions per part de les empreses transnacionals catalanes en matèria de drets humans. Catalunya ha de convertir-se en  el referent en la defensa del dret internacional dels drets humans i això passa perquè la Generalitat es doti d’instruments vinculants i capacitat sancionadora  que li permetin vetllar pel compliment de la legislació en aquesta matèria.
Candidatures d’Unitat Popular-Crida Constituent:
Malgrat que no tenim una gran confiança en el dret internacional, hem de mantenir una vigilància estricta sobre les corporacions, particularment les catalanes i hem de donar tot el suport als països del sud global que lluiten contra el poder colonial de les corporacions. En aquest sentit, un centre d’estudi i avaluació dels abusos corporatius de les empreses catalanes, els mecanismes per fer efectiva la seva reparació i no repetició pot ser una iniciativa molt interessant. Al mateix temps, també considerem imprescindible que la Generalitat no pot treballar amb empreses que vulnerin drets laborals o ambientals.

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC, construyendo soberanía”

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC, construyendo soberanía”
La Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC, construyendo soberanía” se reunió los días 11, 12 y 13 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, frente a la realización de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en esta ciudad.
fueraomc.org
Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de pueblos originarios, de mujeres, territoriales, anti-extractivistas, de derechos humanos, entre otras, de todo el planeta que conformamos la Cumbre de los Pueblos reafirmamos nuestro rechazo a las políticas de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC refleja los intereses del capital transnacional más concentrado que pretende eliminar barreras a la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. Se trata de una organización que sólo toma en cuenta las necesidades del capital, ayudando a reproducir las relaciones capitalistas de explotación y saqueo. Estas políticas afectan derechos históricamente conquistados por la lucha de los pueblos del mundo.
Las transnacionales actúan bajo el amparo de la Arquitectura de la Impunidad, la cual incluye al sistema de la Deuda, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y de protección de inversiones y organismos multilaterales como la OMC. Estos generan una globalización en función de su afán de lucro. En este contexto, la Deuda pública se ha configurado en una herramienta privilegiada de la expansión capitalista de concentración, desigualdad y opresión. Subordina el modelo productivo y de consumo a la necesidad de pagar los intereses cada vez mayores. Nos comprometemos a trabajar para develar las repercusiones que la Deuda conlleva en las múltiples resistencias, denunciando su carácter ilegítimo, evidenciando quién realmente debe a quién y construyendo un horizonte de transformación y esperanza, asumiéndonos como Pueblos Acreedores de deudas no únicamente económicas, sino también sociales, históricas, ecológicas, democráticas, de género, entre otras. Necesitamos seguir construyendo desde las luchas de los pueblos para avanzar en este proceso, incluyendo acciones como las auditorías integrales y ciudadanas de la Deuda, tribunales éticos y consultas populares, entre otras estrategias.
Frente al poder corporativo, que protagoniza el despojo por parte de las transnacionales en los territorios, nos comprometemos a globalizar las luchas y seguir fortaleciendo los lazos y articulaciones. Debemos seguir peleando por lograr un tratado internacional que vincule las empresas transnacionales al respeto de los derechos humanos. Debemos disputar el espacio legislativo y judicial, denunciando cómo las leyes se violan, se tuercen, se malinterpretan y adaptan ante el interés de las transnacionales. Debemos mantener la autonomía de los movimientos sociales en relación a los gobiernos, señalando nuestra solidaridad con Pueblos, comunidades y organizaciones perseguidas y reprimidas.
La liberalización de los flujos comerciales y financieros impacta en forma diferencial la vida cotidiana de las mujeres y profundiza las desigualdades y la pobreza, ampliando el desempleo, la informalidad y financierizando compulsivamente nuestras vidas, profundizando así todas las formas de violencias patriarcales. Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, gays, no binaries, afroargentinas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, refugiadas, indígenas, negras, campesinas, trabajadoras autogestionadas reunidas en el foro y gran Asamblea Feminista frente al libre comercio estamos afirmando nuestra lucha antipatriarcal, antirracista y anticapitalista.
Por ello expresamos nuestro rechazo a la Declaración de la OMC sobre Libre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, por estar basada en afirmaciones falsas y en una visión reduccionista del empoderamiento económico de las mujeres. La evidencia proporcionada desde la Economía Feminista muestra que los procesos de liberalización comercial han resultado perjudiciales para la mayoría de las mujeres. Las reglas comerciales que promueve la OMC amenazan los medios de vida de las mujeres urbanas, campesinas, indígenas, afro y quilombolas, favorecen la desposesión de sus territorios, restringen el acceso de las mujeres a políticas públicas de acceso al agua, salud, educación y un largo etcétera, limitan el acceso a bienes básicos esenciales como los medicamentos, y promueven formas productivas basadas en la carrera hacia la baja de todos los estándares laborales, salariales y de protección social, lo que nos afecta especialmente. Repudiamos el uso político de nuestras luchas y reivindicaciones para salvar una cumbre fracasada. ¡No en nuestro nombre!
Los acuerdos de la OMC impiden el acceso a los derechos de los y las migrantes trabajadores y sus familias. La excluyente prioridad de valorizar el capital fomenta la explotación laboral de los y las migrantes. La búsqueda de más inversión extranjera da pie a la firma de tratados comerciales que impulsan la globalización y los flujos de capitales, mientras que se criminaliza y se pone en tela de juicio la movilidad de las personas en el mundo.
El reconocimiento de la migración como un derecho humano (nacional, regional y global), abre el espacio para debatir la libertad de transitar los territorios y la construcción de una ciudadanía universal. Para que este derecho se cumpla, es importante fomentar la participación política y de economías sustentables, solidarias e independientes que conlleven al desarrollo local y regional de las comunidades migrantes.
La OMC y los TLC avanzan en la conversión de nuestros alimentos en mercancías. Esto ha provocado la mayor crisis alimentaria que haya sufrido la humanidad. Actualmente más del 50% de los habitantes del mundo sufren hambre, malnutrición o son parte de la epidemia de obesidad y sobre peso que enfrentamos. Al mismo tiempo estas políticas apoyan la destrucción, acaparamiento y contaminación de nuestros territorios y expulsan a comunidades indígenas y campesinos de los mismos, poniendo en riesgo la continuidad cultural. El agronegocio, junto con la extracción indiscriminada de combustibles fósiles, son los principales responsables de las dos crisis socioambientales más importantes que vivimos hoy: la crisis climática y la extinción masiva de la biodiversidad.
Frente a esta situación, impulsamos la Soberanía Alimentaria que va de la mano de la producción agroecológica campesina, donde las semillas son entendidas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Proponemos reformas agrarias integrales y populares, mercados locales y fundamentalmente la voz de las campesinas y campesinos como protagonistas de las políticas que se impulsen.
La OMC y los TLC se esconden detrás de la máscara de “alternativas verdes”, pero en definitiva solo sostienen el modelo extractivista, con énfasis en la minería y en la extracción de combustibles fósiles. En esta lógica, el agua es considerada una mercancía y no un Derecho Humano. Sabemos que no hay alternativa para la vida en el planeta dentro del capitalismo, que no solo nos explota sino también contamina y mata. Para poder superar estas contradicciones promovemos las alternativas populares, como el “buen vivir” propuesto por distintos pueblos indígenas; el eco-feminismo; el eco-socialismo; y prácticas concretas como la soberanía energética, la agroecología y la permacultura que pueden transformarse en alternativas sistémicas al capitalismo si son aplicadas no de manera individual, sino como una política general.
Estas experiencias enmarcadas en la economía popular, la social y la autogestiva son manifestaciones de la supervivencia de los pueblos pero al mismo tiempo son resistencia a los designios de la racionalidad capitalista. Utilizando los medios de producción a disposición de los trabajadores y trabajadoras, y a su vez reclamando por nuestros derechos es que podemos pensar en construir espacios de poder para disputar el modelo hegemónico. Desde esta perspectiva es que entendemos el rol de las experiencias productivas sin patrones, desde la marginalidad y desde una profunda identificación de clase para construir las alternativas. Depende de nosotras y nosotros continuar en una economía capitalista de pobres o avanzar en la construcción de un proyecto alternativo. No solo se trata de luchar por el poder para conseguir la sociedad que queremos sino también de ir construyendo los caminos que nos acerquen a ella. Reclamando al Estado lo que es nuestro mientras que consolidamos un poder alternativo basado en una economía desde y para los pueblos.
El libre comercio atenta contra el derecho a la salud y precariza los sistemas de salud públicos, provocando graves consecuencias sobre la vida de las personas. La salud y los medicamentos no deberían ser materia regulada por la OMC, ya que la salud es un derecho humano, no un negocio; y los medicamentos son un bien social y no una mercancía. Los acuerdos comerciales de la OMC nunca responderán a las necesidades de salud pública. Este énfasis en los intereses del mercado y en detrimento de la salud pública favorece a los capitales trasnacionales, quienes a través de precios extorsivos e injustificados impuestos por las grandes compañías farmacéuticas desembocan en enfermedad, desesperanza y muerte para los pueblos.
Por ello la soberanía sanitaria implica sostener modelos de salud pública que garanticen la primacía del interés público y la justicia social. En ese sentido, exigimos la suspensión del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC) de la OMC para tecnologías de salud; rechazamos toda disposición de acuerdo comercial que afecte negativamente el acceso a medicamentos, como el Tratado entre Unión Europea-Mercosur; discutimos nuevos modelos de I+D (Investigación y Desarrollo) que promuevan tecnologías libres y accesibles para todos los pueblos, independientemente en qué país o región vivan, cuyos resultados (datos, procesos y productos) sean considerados bienes comunes.
El libre comercio y la OMC promueven un conjunto de iniciativas que intentan convertir a laeducación en un bien comercializable, permeado por diferentes lógicas mercantiles y privatizadoras que presentan mayores o menores grados de visibilidad. Así, los derechos sociales y educativos son amenazados por la lógica del mercado, los derechos de propiedad y del capital y, de este modo, la educación pasa a constituirse en un servicio comercializable.
En cambio, la soberanía educativa constituye el derecho que tenemos como pueblos a la autodeterminación de cómo nos queremos educar, con qué valores, de qué manera. En medio de la crisis civilizatoria que atravesamos, proponemos formatos educativos alternativos, formas de participación más horizontales, contenidos y valores que expresan alternativas políticas y sociales.
Las políticas de libre comercio no serían posibles sin un fuerte aparato de seguridad y represión que acompaña la implementación de las políticas de austeridad. El aumento de bases militares a nivel global refleja esta situación, así como el uso de la fuerza policial al interior de los Estados nacionales. La militarización implica el genocidio y silenciamiento de pueblos enteros en pos de las necesidades del gran capital. Exigimos el retiro de las tropas de Haití. Exigimos la liberación y descolonización de Palestina, el fin del régimen de Apartheid, adherimos al Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción y manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la decisión unilateral de los EEUU de reconocer a Jerusalén como capital del Estado sionista de Israel.
La alternativa al militarismo y la guerra perpetua que es el imperialismo en todas sus formas, especialmente en su forma de sionismo, es la resistencia en creciente unidad de los pueblos y los Estados. El imperialismo es una de las principales causas de las guerras del mundo, de la carrera armamentista, del genocidio, la tortura, la mentira de masas, la acción psicológica terrorista, los asesinatos selectivos y las masacres de población civil, la formación y actuación de fuerzas paramilitares terroristas como ISIS.
Hacia el 2018, la Cumbre de los Pueblos hace un llamamiento a todos los pueblos del mundo a movilizase contra la Cumbre Presidencial del G-20 que tendrá lugar en Buenos Aires en 2018. El G-20, al igual que la OMC y todos los TLC, sólo refleja la sed de lucro de las empresas y no las necesidades de los pueblos. No es casual que tanto la OMC como el G-20 se realicen en Argentina: este país quiere mostrarse como un líder regional en la liberalización comercial. Por ello, la movilización de nuestros pueblos es crucial. Somos nosotras y nosotros quienes debemos alzar la voz y hacer que nuestras propuestas alternativas a la crisis climática y civilizatoria sean escuchadas.
Asimismo, llamamos a construir un paro internacional de mujeres para el próximo 8 de Marzo desde una visión amplia del trabajo que tenga en cuenta nuestras realidades heterogéneas. No habría capitalismo sin el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres.
Las organizaciones y movimientos de la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC convocamos a la continuidad de las luchas de resistencia a la presente ofensiva del capital internacional contra los derechos de los pueblos, en la construcción colectiva de la edición del Foro Social Mundial 2018, en Salvador, Bahía, Brasil, del 13 al 17 de marzo. ¡Resistir es crear, resistir es transformar!
La resistencia global se ha hecho ver y escuchar en Buenos Aires. Una vez más, adonde vayan los grandes foros globales, los esperará la resistencia de los pueblos en pie y luchando por sus derechos.

¡FUERA OMC!

¡FUERA G-20!

Fracasa la cumbre de la OMC, que termina sin ningún acuerdo

Fracasa la cumbre de la OMC, que termina sin ningún acuerdo
Luego de posponer reiteradas veces el cierre, Malcorra reconoció: “No estuvimos a la altura”.
lapoliticaonline.com
El cierre de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) termina sin mucho que mostrar. Tal vez las palabras del vocero Keith Rockwell que anticiparon el lunes que quizás el mayor anuncio que se iba a lograr en Buenos Aires era la declaración para el empoderamiento de las mujeres que se realizó ayer martes.
Así Susana Malcorra, presidenta del evento, se quedó sin un gran resultado a diferencia de lo que había sucedido en las cumbres ministeriales anteriores en Bali en 2013 y en Nairobi en 2015. Es que, como adelantaron a LPO, la falta de liderazgo de Estados Unidos se hizo sentir.
Los consensos alcanzados fueron modestos: 70 países adscribieron a una mesa de trabajo conjunto sobre e-commerce, 87 naciones crearon el grupo de “Amigos de las Mipymes” para buscar la forma de traducir su peso en la economía en el comercio internacional -al que no acceden por cuestiones de escala generalmente- y otros 70 países se comprometieron a formar un equipo de trabajo -siempre dentro de la órbita de la OMC.
Tiempo antes del cierre -que fue postergado dos horas primero, luego otra hora y una hora  más después- representantes de las delegaciones australiana, chilena y nigeriana presentaron estos logros que configurarán los lineamientos de trabajo a futuro de la OMC. Mientras tanto, se rumoreaba si se podría llegar a un acuerdo sobre pesca, ya que el acuerdo sobre Agricultura y la cartelización del algodón se sabía que era una misión imposible.
Esta cumbre ministerial también era la fecha límite para resolver otro de los puntos clave del área Agricultura: las distorsiones al comercio que generan los subsidios a las compras de alimentos para distribuirlos a las poblaciones más necesitadas por parte de los gobiernos de los países en desarrollo. Y si bien se compilaron infinidad de propuestas, no hubo consenso.

Pero a último momento se confirmó que en pesca tampoco se logró un consenso, solo convinieron “seguir trabajando”, una declaración demasiado modesta que Malcorra celebró como un acuerdo a la luz de los escasos resultados obtenidos. La oposición de India al documento promovido por la mayoría de los países involucrados en la discusión y las ambigüedad respecto de la definición de “sobrepesca” agotaron las chances de los negociadores que hasta ayer no tiraban la toalla.
‘No hemos estado a la altura del pedido de Macri (de avanzar hacia el interés común)’, aseguró Malcorra al cierre del evento.
Y efectivamente solo esos tres fueron los consensos, reconocieron desde el Gobierno nacional a la prensa en los pasillos del hotel Hilton. Tampoco se arribó a un acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.
Por mucho que se pospusiera el cierre del evento, las diferencias entre Europa y el Mercosur se congelaron entorno a la porción de bienes a comerciar que serían desgravados dentro de los próximos diez  años. Por lo que tal vez hasta febrero no haya acuerdo sobre Libre Comercio entre el Viejo Continente y el Cono Sur.
La ex canciller Malcorra, en sus palabras de cierre, recordó las declaraciones de Macri en la inauguración en las que había pedido que los participantes hicieran de lado sus intereses particulares y dieran lugar al interés común. “No hemos estado a la altura del pedido de Macri”, aseguró luego de que el director general Roberto Azevedo asegurara que “Estamos decepcionados.”
Azevedo no se ahorró palabras de decepción para con los asistentes a los que los invitó a la autorreflexión en tono de reto por los magrísimos resultados presentados. Les recordó que los acuerdos implican no lograr lo que uno quiere, “sino lo posible” y los invitó a defender el sistema de comercio internacional. “No es perfecto, pero es lo mejor que tenemos”, sostuvo.

Se frustra el plan argentino de cerrar el acuerdo Mercosur-UE durante la cumbre de la OMC

Se frustra el plan argentino de cerrar el acuerdo Mercosur-UE durante la cumbre de la OMC
Las rondas de negociación se reinician en enero de 2018 y las partes coinciden en que la firma está cerca.
elpais.com

Buenos Aires 14 DIC 2017

El presidente Mauricio Macri no tendrá la foto que esperaba como cierre de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que terminó este miércoles en Buenos Aires. La Unión Europea y el Mercosur no lograron cerrar el acuerdo de libre comercio que ambos bloques tratan desde mayo de 2016, y retomarán las negociaciones en enero de 2018. Los encuentros en Argentina acercaron posiciones, pero no lo suficiente para la firma. Ambas partes coincidieron en que nunca estuvieron tan cerca de un acuerdo. La demora se limitó a unos pocos puntos: reglas de origen, patentes, acceso a mercados y la apertura a las empresas europeas de las licitaciones públicas delMercosur. Pese al fracaso inicial, todo apunta a que el acuerdo llegará pronto.

El martes fue día de ofertas entre negociadores. El Mercosur presentó demandas mínimas en algunos productos que considera clave como moneda de intercambios para nuevas concesiones. Desde Argentina explicaron que se logró el acceso de productos de economías regionales que hasta ahora estaban excluidos, como limones, naranjas, merluzas, calamares, huevos o miel. “En 2016, Argentina exportó a la Unión Europea 8.323 millones de dólares, de los cuales el 84% corresponden a productos del sector agroindustrial. Con el acuerdo, estamos convencidos de que estos sectores se potenciarán aún más”, dijo un portavoz de la cancillería del país anfitrión. Las ofertas elevaron al 90% la cobertura de productos del Mercosur incluidos en el acuerdo, como exigía la UE, y al 92% la de la UE, tal como se había comprometido.
Falta ahora que cada parte analice las propuestas y de ahí la demora. El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, explica a EL PAÍS que el acuerdo está realmente más cerca que nunca, pero admite que se ha vuelto a retrasar. No se firmará en Buenos Aires, como se planteó hace algunas semanas, ni en la cumbre de Mercosur en Brasil, prevista para el 21 de diciembre. Loizaga confía en poder rematarlo en enero. “Quedan algunos temas, sobre todo en la parte agropecuaria y en la automotriz, que se tienen que consultar en Bruselas, una negociación como esta siempre requiere de un pulido final, pero estamos muy cerca. No es que haya una oposición clara de ningún país, hemos avanzado mucho, solo falta una revisión final. Falta sellar el acuerdo, estamos a centímetros”, insiste.
El optimismo sudamericano coincide con el europeo. La comisaria de Comercio del bloque, Cecilia Malmström, dijo a periodistas que ha habido avances importantes en Buenos Aires y puso una fecha cercana para la firma: “Hemos tenido charlas intensas estos días, hemos avanzado mucho pero aún no hemos llegado a un acuerdo definitivo. Tenemos confianza en que será posible cerrar un acuerdo pronto, en cuestión de semanas”. Una vez más, todo apunta al mes de enero de 2018.
La demora evitó la foto de la firma en Buenos Aires y también en Brasilia, donde los países del Mercosur pensaban aprovechar que sus presidentes estarán allí para la ceremonia de traspaso de la presidencia protempore del bloque de Brasil a Paraguay. Pero el canciller brasileño, Aloysio Nunes , reconoció que el tiempo ya no es suficiente. “Faltan pocos días y los comisarios europeos necesitan consultar para responder a la propuesta que presentamos”, dijo. Nunes explicó además que el tema agrario y las cuotas de exportaciones de etanol no fueron el hueso más duro, como puede suponerse. “Lo que ha sucedido”, dijo, “fue que la UE pidió dejar esos temas para después de las elecciones en Alemania y por eso toda la atención está puesta ahora en eso”. Desde la cancillería brasileña explicaron que también han quedado pendientes temas que necesitan consenso político, como derecho a las exportaciones y propiedad intelectual. Son temas que el Mercosur considera “sensibles” a sus intereses.
Un eventual acuerdo comercial, con todo, tiene aún un largo camino por delante, de al menos dos años, tiempo en que el texto deberá ser traducido al idioma de cada firmante y aprobado por los respectivos parlamentos. Luego se iniciará un largo proceso de entre 10 y 15 años de desgravaciones progresivas en unos 10.000 productos.
No hubo foto, como quería Macri, pero el final está cerca. Todo un paso para unas negociaciones que avanzaron más durante los últimos 12 meses que desde 1999, cuando se iniciaron. Ha sido clave el giro hacia la derecha de los gobiernos del Mercosur, sobre todo en sus socios más grandes, Argentina y Brasil, y la necesidad europea de buscar aliados frente al proteccionismo pregonado por Estados Unidos. El consenso general fue desde el comienzo trabajar bajo la premisa de “ahora o nunca”. Y al parecer, así lo han hecho.

Herriok Erabaki, Ez OMC. Los pueblos deciden, No a la OMC. Lunes 11/12 concentración en la Plaza del Arriaga, Bilbao.

Lunes 11 de diciembre, 19:00H concentración en la Plaza del Arriaga, Bilbao.
Herriok Erabaki, Ez OMC. Los pueblos deciden, No a la OMC.
Convocan:  Campaña TTIP-CETA-TISA y Carta por los Derechos Sociales de Euskalherria.
La agenda del capital en favor de la liberalización de los flujos de comercio e inversión globales sigue inexorable su curso: la Organización Mundial de Comercio (OMC) se reunirá del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires, en un intento por reflotar este instrumento para la gobernanza neoliberal tras el fracaso continuado de la llamada Ronda de Doha. Se busca así dar un nuevo impulso al viejo sueño de conformación de un gran mercado global desregulado al servicio de las grandes empresas transnacionales, a través de la firma de un acuerdo multilateral que recoja los principales hitos y elementos de la nueva agenda corporativa.

La OMC y la nueva oleada de tratados
Esta nueva intentona por situar a la OMC en el centro de la gobernanza económica neoliberal se enmarca dentro de una ofensiva más amplia con varios frentes complementarios. El más importante de ellos es la nueva oleada de tratados de comercio e inversión, que han subido a la palestra mediática en los últimos años, y que incorporan toda una serie de elementos novedosos, cada cual más lesivo para el interés de las capas populares. Son los llamados tratados de nueva generación.
La Unión Europea, y dentro de la misma el Estado Español de manera destacada, están jugando un papel de vanguardia en esta nueva ofensiva del capital. Así, el pasado 27 de octubre (el mismo día en el que se aprobaba la aplicación del artículo 155 contra el pueblo catalán) el senado español dio luz verde, con los votos de PP y PNV, a la ratificación del tratado CETA, entre la Unión Europea y Canadá. Un tratado-modelo a ojos de la UE, es decir, que recoge los principales dispositivos que se pretenden potenciar en esta nueva fase: eliminación de aranceles, mecanismos de resolución de las disputas entre empresas y estados (los famosos tribunales de arbitraje en los que empresas pueden denunciar a estados), y, sobre todo, la llamada convergencia regulatoria. A través de este mecanismo se pretenden armonizar, mediante la fijación de estándares a la baja, el conjunto de normativas que pudieran afectar a los flujos de comercio e inversión: derechos laborales, medio ambiente, servicios públicos, etc. Así, esta armonización a la baja tendría consecuencias inmediatas en nuestras vidas: destrucción de empleo, pérdida de derechos laborales, cuestionamiento de convenios colectivos, privatización de lo común y lo público (sanidad, educación, pensiones), obstáculos a la implementación de políticas dirigidas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, aumento de costes de medicamentos, disminución de los estándares de calidad alimentaria mediante la apertura de puertas a prácticas de procesamiento de alimentos prohibidos en la UE. Y un largo etcétera.
Europa está actualmente negociando tratados de este tipo con otros 25 países y organizaciones regionales, como Japón, Mercosur o la India entre otras. Destacan a este respecto dos acuerdos vitales, tanto por la importancia de sus firmantes a nivel político y económico, como por lo sensible de las materias que abarcan: TTIP y TISA. El primero, a negociar con los Estados Unidos, fue definido como prioridad estratégica de la UE en 2015, pero está en un cajón actualmente por chocar con la agenda reaccionaria de Donald Trump, cuya estrategia definitiva respecto a este tipo de tratados está aún por tomar cuerpo. Aun así, el CETA abre las puertas de la UE a las principales multinacionales estadounidenses, a través de las filiales que gran parte de estas poseen en territorio canadiense. El segundo afecta a la gran tarta de los servicios, que representa casi el 70% de las actividades económicas de nuestra sociedad. Con el TISA el capital global quiere por un lado, que se eliminen las regulaciones que puedan obstaculizar su camino, para dejar el paso aún más libre a las corporaciones proveedoras de servicios transnacionales (importaciones, puertos, operaciones bancarias, movimientos de personas y mano de obra barata) y por otro, que los servicios públicos se abran aún más al mercado.
Esta medida afectaría a ámbitos tan dispares como el comedor de una pequeña escuela gestionado con productos locales, hasta una administración que intentara remunicipalizar su servicio de aguas. En general constituye un ataque de enorme magnitud a la posibilidad de implementar una gestión mínimamente democrática de nuestros bienes y servicios comunes, como el transporte público o la educación, y no digamos a la posibilidad de ampliar la insuficiente oferta de servicios públicos de cuidados, imprescindibles para avanzar en términos de igualdad. Asimismo, la lógica única del máximo beneficio tendrá un fuerte impacto en la protección de las consumidoras de los mismos.
En definitiva, estamos ante una ofensiva que, mediante una ininteligible sopa de letras que se negocia en la opacidad y el oscurantismo más absolutos, pretenden derribar los últimos resquicios del estado del bienestar, reduciendo nuestros derechos a meras mercancías en manos de una minoría. Y es en este marco donde surge la iniciativa de impulsar de nuevo la OMC como espacio de referencia de la agenda corporativa. Las personas y el planeta somos fichas de un tablero global, y la siguiente partida se juega en Argentina.
Buenos Aires: Una cita ineludible para los pueblos
La cumbre de la OMC de diciembre en Buenos Aires ocupa un lugar central en los intentos de consolidación de esta estrategia al servicio de las empresas transnacionales. Se trata de ampliar al espacio multilateral lo que hasta ahora se ha venido desplegando a traves de acuerdos bilaterales. Es, por tanto, un salto cualitativo que amenaza nuestros derechos y la soberanía popular, y es fundamental articular una respuesta a la altura de la magnitud del ataque.
Efectivamente, el capitalismo heteropatriarcal, a través de instituciones antidemocráticas como la OMC o el Fondo Monetario Internacional (FMI), operando de tú a tú junto con estos tratados de comercio e inversión, trata de fortalecer las bases de un modelo en el que somos simple mercancía, y una agenda, la de su modo de vida hegemónico. La desregulación de las finanzas, la reducción de nuestros derechos, la militarización, la xenofobia, la mercantilización de todos los aspectos de la vida, hacen peligrar nuestra propia supervivencia como ya peligra la de millones de personas, sumergidas en sus guerras económicas, desplazadas o en exclusión, que directamente “no sirven” desde la óptica del sistema.
En este enloquecido Monopoly aparece una nueva calle en disputa: el comercio electrónico y la posesión de datos. Este es precisamente uno de los objetos de discusión que se priorizarán en la Cumbre de la OMC de diciembre. En Buenos Aires se van a intentar dibujar las lineas maestras de estos nuevos mercados, promoviendo una amplia liberalización de los mismos. Esto afecta a ámbitos tan dispares como la no restricción del movimiento de datos personales y su posesión (para su mercantilización, o para la compra de tierras, por ejemplo), el recorte de libertades en nombre de la seguridad, el expolio del conocimiento o el control de las tecnologías.
En definitiva, la Cumbre de Buenos Aires es un hito central dentro de toda una estrategia para aumentar los espacios de mercantilización de la vida, al servicio de las cuentas de beneficios de unas pocas grandes corporaciones. En un contexto de crisis multidimensional como el que vivimos (alimentaria, de cuidados, económica, medioambiental…), las decisiones que se tomen en esta cumbre sólo agravarán más esta situación, pues supondrán una vuelta de tuerca a un modelo que es precisamente el que nos ha traído hasta aquí.
Hoy, los pueblos debemos de ser determinantes en esta lucha por la vida misma. Saliendo a la calle, fortaleciendo otras formas de vivir basadas en la solidaridad, la igualdad, el cuidado colectivo de la vida, la autogestión y el apoyo mutuo, reforzando los poderes locales y desobedeciendo la lógica criminal de los mercados y de sus cómplices. Para ello tenemos una primera cita con la movilización frente a esta Cumbre de la OMC, también desde Euskal Herria.

Greenpeace filtra documentos secretos sobre el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

Greenpeace filtra documentos secretos sobre el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

  • La UE ignora la transparencia y el medio ambiente en el acuerdo UE-Mercosur

  • El aumento de la importación de carne y soja supondría más deforestación en zonas sensibles como la Amazonia
  • Greenpeace teme que la entrada de grandes cantidades de carne provoque un impacto en los ecosistemas de España

Greenpeace Países Bajos ha publicado hoy parte de las conversaciones secretas mantenidas entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) para firmar un acuerdo comercial. Los documentos filtrados, que suman 171 páginas, son textos que hasta la fecha no han sido hechos públicos por los responsables de la UE.
Esta publicación se produce en vísperas del comienzo de la próxima ronda de negociaciones para intentar llegar a un acuerdo que comenzará el viernes en Buenos Aires.
Las filtraciones ponen de manifiesto nuevamente el fracaso de la Comisión Europea y los Gobiernos europeos para cumplir con sus compromisos de transparencia. La ONG advierte que el acuerdo comercial UE-Mercosur es una gran amenaza para el clima y la preservación de los hábitats naturales en América del Sur, incluidas las sensibles regiones de Amazonas y Cerrado en Brasil.
El carácter clandestino de estas negociaciones comerciales socavan la democracia y la confianza pública en los políticos. Este acuerdo comercial en particular se ve eclipsado por serias acusaciones de corrupción en Brasil, los asesinatos de activistas ambientales y líderes indígenas, y una gran amenaza para el medio ambiente”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España. “Los países del Mercosur esperan aumentar masivamente las exportaciones de carne a Europa, lo que llevaría a una mayor expansión de la ganadería hacia regiones todavía intactas de los bosques amazónicos, que serían destruidos, del Cerrado brasileño o el Chaco en Argentina. Hasta que estas cuestiones no sean abordadas correctamente en el contenido del acuerdo, las negociaciones sobre este tratado no deberían seguir avanzando“, ha añadido Soto.
En la actualidad, los países del Mercosur exportan a la UE alrededor de 200.000 toneladas de carne de vacuno y los negociadores de la UE han ofrecido a los países del Mercosur un aumento de la cuota de importaciones de hasta 70.000 toneladas, aunque los observadores esperan que esta oferta aumente a 100.000 a 130.000 toneladas.
La soja: el motor de la deforestación
Pero el principal producto que exportan los países del Mercosur a la UE es otro motor de la deforestación: la soja, que representa el 22% del valor de las exportaciones. Esta soja es utilizada en la UE para alimentar a la cabaña ganadera, y está presente en el 67% de los piensos de engorde de la producción intensiva de carne. Dos tercios de estas cantidad procede de Brasil. Los investigadores sospechan que las importaciones de soja de los países del Mercosur aumentarán como resultado de estas negociaciones.
Los impactos de la producción de soja y la ganadería en la selva amazónica y otros ecosistemas circundantes han sido extensamente documentados. La región amazónica brasileña perdió 37.000 km² de cobertura arbórea en 2016, un área aproximadamente del tamaño de Suiza, casi tres veces más que en 2015. Entre 2013 y 2015, cerca de 19.000 km² de bosque fueron destruidos en la región de sabana tropical del Cerrado en Brasil. El plan de desarrollo ganadero intensivo de Argentina para el norte del país prevé un aumento en la producción de alrededor de diez millones de vacas, principalmente para la exportación a Europa y China. Esta expansión amenaza diez millones de hectáreas de bosques protegidos en la región del Gran Chaco.
Brasil se encuentra envuelta en una grave crisis política, y su Gobierno ha desmantelado las salvaguardas ambientales y de derechos humanos, y ha expuesto las áreas previamente protegidas de la selva tropical a la deforestación producida por la expansión agrícola.
Greenpeace advierte de que la entrada de grandes cantidades de carne de vacuno como consecuencia del efecto acumulativo de los tratados firmados con otros países y regiones (Canadá, México, Mercosur, Australia, etc.) puede generar un impacto negativo en los ecosistemas europeos.
En España numerosos hábitats rurales conviven en equilibrio con un tipo de ganadería tradicional y sostenible que podría desaparecer, generando disfunciones en el funcionamiento los ecosistemas, ha apuntado Soto. “Muchos ecosistemas ibéricos, como los paisajes de dehesa, dependen en gran medida de la supervivencia de la ganadería extensiva. El aprovechamiento ganadero, además de ser un pilar en el desarrollo rural de amplias zonas, tiene una gran importancia ecológica, ya que contribuye a mantener el hábitat de especies amenazadas como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince ibérico”.
Los documentos filtrados y publicados por Greenpeace Países Bajos sobre las negociaciones entre la Unión Europea y los países del Mercosur tienen fecha de julio de 2017, excepto un documento que es de 2016. Si este acuerdo se concluye, el tratado comercial UE-Mercosur podría ser el mayor acuerdo comercial de la UE, abarcando un volumen comercial similar al comercio de la UE con Japón.
Para más información:
Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace 626 99 82 42
Conrado García, Comunicación de Greenpeace 660 47 12 67
Ana Martínez, Comunicación de Greenpeace 638 10 17 39

El acuerdo entre UE y Mercosur aumentará la desforestación según Greenpeace

El acuerdo entre UE y Mercosur aumentará la desforestación según Greenpeace
6/12/2017
lavanguardia.com
Bruselas, 6 dic (EFE).- El futuro tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur aumentará la deforestación en zonas sensibles, como la Amazonía, por la expansión de la ganadería y ciertos cultivos, según alerta Greenpeace, que hoy ha difundido documentos secretos sobre esas negociaciones.
Los papeles filtrados por Greenpeace Holanda, que incluyen 171 páginas, recogen detalles sobre algunas de las propuestas de las partes y el impacto ambiental que implicará el aumento de las importaciones de carne y de cultivos como la soja.
La organización ecologista asegura que tres ecosistemas naturales se verán especialmente amenazados: las regiones del Amazonas, el Cerrado (en Brasil) y el Chaco, que incluye territorios de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.
La deforestación provocará también un aumento de las emisiones de CO2, según Greenpeace, que acusa a la UE de falta de transparencia y de no velar por el medio ambiente en las negociaciones del futuro acuerdo, que las partes aspiran a cerrar antes de final de año.
Las filtraciones apuntan a que las importaciones a la UE de carne de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) podrían aumentar entre un 100 y un 200 por ciento.
El pacto comercial permitirá a la UE comprar más carne de los países del Mercosur, “en tiempos donde la ganadería sigue siendo el principal impulsor de la deforestación en el Amazonas, y tiene un tremendo impacto en la destrucción del Cerrado en Brasil y el Chaco en Argentina y Paraguay”, dice Greenpeace.
Greenpeace señaló hoy que teme que las importaciones masivas de carne tengan también un impacto en los ecosistemas de España.
“En España numerosos hábitats rurales conviven en equilibrio con un tipo de ganadería tradicional y sostenible que podría desaparecer, generando disfunciones en el funcionamiento de los ecosistemas”, indicó en un comunicado el portavoz de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto.
Aseguró que muchos ecosistemas ibéricos “dependen en gran medida de la supervivencia de la ganadería extensiva” y que el aprovechamiento ganadero tiene gran importancia ecológica, “ya que contribuye a mantener el hábitat de especies amenazadas como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince”.
En cuanto al comercio de soja, según expertos las importaciones de los países del Mercosur a la Unión aumentarán de un uno a un tres por ciento con el acuerdo.
Las filtraciones apuntan además a una propuesta de la UE para prohibir los impuestos a la exportación que, de acordarse, llevaría a Argentina a eliminar las tasas sobre la exportación de soja y alentaría a los agricultores suramericanos a plantar más.
La UE y el Mercosur intercambiaron este martes nuevos documentos de ofertas de acceso a mercados en plena ronda de negociaciones intensiva para intentar cerrar un acuerdo de asociación antes de final de año.
Las ofertas sobre el acceso a los mercados de la carne de ternera y el etanol figuran entre los “asuntos complicados” que aún están por cerrarse.
Hasta que las cuestiones de la protección ambiental no sean abordadas correctamente en el contenido del acuerdo, dijo Soto, “las negociaciones sobre este tratado no deberían seguir avanzando”.
El principal producto que exportan los países del Mercosur a la UE es la soja, otro motor de deforestación, que representa el 22 % del valor de las exportaciones, que en la UE se utiliza para alimentar a la cabaña ganadera y está presente en el 67 % de los piensos de engorde de la producción.

Nuevo informe: Un Tribunal Mundial para las Corporaciones

Un Tribunal Mundial para las Corporaciones: los planes de la Unión Europea para expandir e institucionalizar las disputas entre inversores y Estados
El Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), Seattle to Brussels Network (S2B) y la Fundación Rosa Luxemburgo publican un nuevo informe  para advertir que el Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC) propuesto por la Comisión Europea busca perpetuar el sistema antidemocrático de solución de controversias inversor-estado (ISDS) que socava la autoridad democrática nacional y prioriza las ganancias corporativas por encima de todo.
El informe revela que la propuesta de la UE para un tribunal global para inversionistas es una maniobra peligrosa para salvar el controvertido sistema de arbitraje privado de inversiones reemplazándolo con una copia renombrada.
Aquí el enlace al comunicado de prensa y al informe (en inglés)
 

El Gobierno Macri revoca credenciales a ONGs para la próxima reunión de la OMC en Buenos Aires

COMUNICADO DE LA CAMPAÑA NOALTTIP

El Gobierno Macri revoca credenciales a ONGs para la próxima reunión de la OMC en Buenos Aires
04/12/2017
Ante la inaudita decisión del gobierno argentino del presidente Macri de revocar credenciales a más de 60 activistas de distintas organizaciones sociales que actúan como observadores en la XI Conferencia Ministerial de la OMC a celebrar entre los días 10 y 14 de diciembre en Buenos Aires, la campaña NoalTTIP manifiesta lo siguiente:
Es inconcebible que a la reunión en la que se deciden temas vitales para la economía, pero también para la vida diaria de la población en el conjunto del planeta, se les niegue la asistencia a sectores indudablemente críticos al régimen general del comercio global, pero que representan la opinión de muchos sectores de la sociedad mundial. Negar esto, y el gobierno Macri lo hace, es negar la pluralidad y los más elementales principios democráticos.
Con esta decisión, el gobierno Macri pretende anular cualquier discrepancia externa e interna a sus políticas claramente neoliberales, como muestra su entusiasta apoyo al acuerdo comercial de Mercosur con la UE, pasando por encima de las muchas voces contrarias al mismo en su propio país.
Esta política extremadamente autoritaria de Macri ha sido incluso mal vista por la propia OMC, que trata de minimizar esta decisión e incluso presionar para su reconsideración sabedora de la mala imagen que causa, justamente cuando esta organización trata de ofrecer una cara más amable y transparente en una reunión fundamental para asentar las bases del comercio global neoliberal, en esta ocasión especialmente centrada en el comercio digital y de servicios
No obstante, lo que se transluce de esta decisión y de los temores de la OMC a sus consecuencias es la realidad de lo que se pretende en esta ronda ministerial, y que la torpeza de Macri ha sacado a la luz: tanto esta organización como las grandes corporaciones que la manejan quieren fijar  unas normas básicas aceptadas por todos los países miembros que rijan el comercio global, y sobre las que se basaría el conjunto de los tratados de comercio e inversión, mal llamados de libre comercio.
Ante todo ello, la campaña NoalTTIP muestra su apoyo al conjunto de compañeras y compañeros de las ONG afectadas por esta decisión antidemocrática, y exigen al gobierno argentino anularla inmediatamente.

Páginas